KONFRONTACJA

Wolnym człowiekiem nie jest automatycznie ktoś, kto jest w stanie sprawować władzę nad innymi.  Nadmierna żądza władzy stanowi oznakę zniewolenia, które z kolei wiąże się z lękiem. Kształtując w sobie pseudoświadomość wszechmocy, despota usiłuje przykryć swój lęk.

Jak można się chronić przed takimi ludźmi? Najlepsze jest odcinanie się od nich. „On nie może pić do mnie” – mówi się w Bawarii. Ta metoda wciąż jeszcze okazuje się skuteczna.

Jako podwładny mogę się bronić przed przełożonym. Konfrontacja jest wyrazem odwagi, a także przysługą wobec przeciwnika. Ludzie, którzy nie natrafiają na jakikolwiek opór, nie dowiadują się pewnej ważnej rzeczy  - tego, co oznacza wolność. Odwaga to postawa, dzięki której mogę przezwyciężyć lęk i pomimo wszelkich wewnętrznych oporów przyznać się do prawdy i do własnych przekonań. I w tym wypadku aktualne pozostają słowa: „Prawda was wyzwoli”.

 

Notker Wolf OSB,  Zdobądź siły na zmianę życia, Wydawnictwo Święty Wojciech, str 55-56

Sieci społecznościowe

Tagi