LIDER – ORGANIZATOR ŻYCIA o. Włodzimierz Zatorski OSB

Jeżeli w życiu i działalności w wymiarze społecznym chodzi o życie, to trzeba stwierdzić, że lider ma tutaj bardzo dużo do powiedzenia. Przyjmuję, że liderem jest ten, kto przewodzi grupie ludzi, stojąc na ich czele, wyznaczając zadania i organizując ich wysiłek tak, by przynosił dobre wyniki. To robocze określenie lidera pozwala go widzieć w bardzo różnych funkcjach i rolach społecznych. Liderami będą więc niewątpliwie politycy sprawujący rządy, przedstawiciele władz lokalnych, przedsiębiorcy i kierownicy firm, także nauczyciele, wychowawcy, biskupi i proboszczowie, a nawet rodzice względem swoich dzieci. Zakres jest zatem duży i wielu z nas w jakiejś mierze spełnia taką funkcję.

Od lidera w bardzo dużym stopniu zależy jakość i efektywność działania wspólnoty, jaką rządzi. Obecnie w społeczeństwie najbardziej potrzebni są nam uczciwi i twórczy liderzy. Oni bowiem organizują życie i to od nich zależy jakość naszego życia. Obyśmy mieli dobrych liderów! Jako niezmiernie ważna sprawa jawi się duchowość liderów. Przez swoją rolę we wspólnocie lider ma wyjątkową szansę autentycznie dojść do doskonałości życia osobowego, do ideału człowieczeństwa albo – mówiąc po chrześcijańsku – do świętości. Dla osób przyzwyczajonych do mniemania, że do takiego ideału najlepiej dojść poprzez filozofię, naukę lub religię, np. zostając zakonnikiem oderwanym od świata lub podejmując działalność dobroczynną, pewnie zabrzmi to dziwnie. Bycie liderem jest w tej perspektywie sytuacją najbardziej odległą od ideału, bo niesie za sobą zabieganie, stres, brak czasu i zatroskanie o finanse. 

O. Włodzimierz Zatorski OSB

Autor

 

O. Włodzimierz Zatorski OSB - mnich z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Urodzony w 1953 r. Do klasztoru wstąpił po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1980 r. Uroczystą profesję złożył w 1984 r., a w 1987 r. został wyświęcony na kapłana. W latach 1991–2007 dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC. Był przeorem i magistrem nowicjatu. Obecnie szafarz klasztorny, opiekun oblatów i rekolekcjonista.

Dotychczas opublikował: Przebaczenie (1996), Kiedy mówimy „Ojcze nasz…” (1999), Usłyszeć słowo Boże (1999), Przewodniczka wiary (2001), Psalmy – szkoła mądrości (2004), Od bogów pogańskich do Boga żywego (2004) – wywiad z prof. Anną Świderkówną, Otworzyć serce (2005),Droga człowieka (2006), Milczeć, aby usłyszeć (2007), Pokora (2008), Kto pragnie szczęścia(2008), Tyniecka droga krzyżowa (2008), Dziesięciokrąg (2009), Rozważania liturgiczne na każdy dzień. T. 1: Adwent i okres Bożego Narodzenia (2009), T. 2a: Wielki Post (2010), T. 2b: Okres wielkanocny (2011), T. 3: Okres zwykły 1–11 (2010) , T. 4: Okres zwykły 12–23 (2010), T. 5: Okres zwykły 24–34 (2010), Acedia dziś (2010), Boże miłosierdzie (2011), Ład i pokój (2011), Osiem duchów zła (2012), Po owocach poznacie (2012), Prawda w życiu człowieka (2013),  Po obu stronach rzeki (2013),  Słowo wcielone (2014), Jesteśmy ludźmi i nie wiemy, kim jesteśmy (2015).

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi