Obietnica Anselm Grün OSB

Pewna chińska bajka ilustruje obietnicę i marzenie o pokoju: „Kiedy nieuchronnie zbliżała się wojna między sąsiednimi krajami, dowódcy wrogiego obozu rozesłali szpiegów, aby ci dowiedzieli się, z której strony najłatwiej zaatakować sąsiedni kraj. Kiedy szpiedzy przybyli z powrotem, powiedzieli swoim dowódcom, że jest tylko jedno miejsce na granicy, które umożliwia łatwą napaść na kraj. Tam jednak mieszka dobry rolnik wraz ze swoją piękną żoną. Bardzo się kochają i podobno są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Mają też dziecko. Jeśli wejdziemy do kraju przez tę małą szczelinę, zniszczymy to szczęście, nie możemy więc rozpoczynać wojny.

Chociaż dowódcy różnie na to patrzyli, do wojny nie doszło, jak może się chyba każdy domyślić.”

Granica nie może zostać naruszona, ponieważ mieszka w jej pobliżu szczęśliwe i pobożne małżeństwo z dzieckiem. Jest to piękny obraz pokoju, który Bóg zapewnia naszym granicom. Wydaje nam się to w dzisiejszych czasach, ponieważ tyrani tego świata i możni zarządzający gospodarką nie będą raczej troszczyć się o szczęście prostego rolnika i jego żony. Dla nich są ważniejsze ich własne interesy. A jednak władcy i możni posiadają poczucie tego, iż nie wolno niszczyć szczęścia. Przy każdej granicy na tym świecie mieszkają ludzie, którzy nie pragną niczego więcej, jak żyć w pokoju, radości i szczęściu, a każde naruszenie granicy niszczy ludzkie szczęście. Jeśli możni tego świata pomyślą o szczęściu prostych ludzi, sprawdzi się to, co Bóg nam obiecał – On zapewni pokój naszym granicom.

W Biblii znajdziemy piękny obraz tego pokoju, który Bóg ludziom nie tylko obiecuje, ale też ich nim obdarza. W czasie śpiewania psalmów często poruszają mnie wersy psalmu 147: „Chwal, Jerozolimo, Pana, chwal Boga twego, Syjonie! Umacnia bowiem zawory bram twoich i błogosławi synom twoim w tobie. Zapewnia pokój twoim granicom, nasyca ciebie najczystszą pszenicą” (Ps 147, 12-14).  W powyższych wersetach został przedstawiony obraz spokojnego miasta okrążonego murami, które chronią przed atakiem wroga. Wewnątrz ludzie czują się bezpiecznie i spokojnie. Mają udział w pełni życia, które zsyła im Bóg. Mogą z wdzięcznością sycić się pszenicą darowaną przez Niego.

 

 

Anselm Grün OSB, Ramona Robben, Ustalać granice – szanować granice

Aby nasze wzajemne relacje były udane – duchowe impulsy

Tłumaczenie z niemieckiego: Ewa Anna Piasta

 

Sieci społecznościowe

Tagi