ODPOWIEDŹ NA BOŻE WYZWANIE - JAN LUTER OSB

Wiara jest łaską darmo daną od Pana Boga.

Wiara rodzi się też ze słyszenia.

Sam Bóg wzywa każdego z nas po imieniu, mówi do naszego serca i zaprasza do współpracy by ostatecznie w wieczności dać nam coś pięknego, co przerasta nasze wyobrażenia, dać pełnię szczęścia.

Ale człowiek od Boga otrzymał wolną wolę, sam musi podjąć decyzję i wypowiedzieć swoje „Tak”.

Jeśli uwierzymy, zawierzymy Bogu i będziemy gotowi pełnić jego wolę, to Jezus dokona reszty i z tej bezkształtnej gliny uczyni arcydzieło świętości.

Wiara to osobowe przylgnięcie do Boga. Aby zaistniała w nas wiara, to najpierw potrzebujemy łaski Bożej.

Wiara to proces, który trwa od Chrztu do chwili śmierci, przejścia do wieczności.

Wiara to proces, to ciągły rozwój. To Jezus woła nas w głębi naszego serca byśmy Go spotkali, doświadczyli Jego obecności i Jego miłości.

Naszym wzorem jest Maryja. Tak jak ona, musimy ciągle wypowiadać swoje „Tak, niech mi się stanie”. Musimy ciągle odkrywać to, czego oczekuje ode mnie Bóg, On czeka na moje „Tak”, na moją zgodę, na moją miłość i wdzięczność.

Trzeba nam ciągle odkrywać czy jestem wierny, czy wierzę, czy jestem gotów pełnić wolę Bożą w każdej sytuacji.

Musimy się zapatrzyć w Maryję i tak jak Ona, nigdy Boga nie zawiodła, tak i my mamy Ją naśladować.

To Bóg nas wezwał do swojej służby, a my odpowiedzieliśmy w naszej wolności z miłości do Boga.

Być wiernym i wierzącym to znaczy: Być wiernym Bogu, być wiernym człowiekowi, być wiernym sobie samemu. Musimy też mieć świadomość, że przyjdzie nam odpierać ataki szatana.

Jesteśmy powołani do świętości, do dzielenia się Bogiem z drugim człowiekiem.

Istotą wiary jest nasza wierność, nasza miłość, nasza stałość i nasza modlitwa.

 

 

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi