Piękna iskra Anselm Grün OSB

W swojej dziewiątej symfonii Beethoven zawarł „Odę do radości” Schillera. Utwór stał się bardzo popularny i często jest wykonywany w chwilach wielkiej radości i wdzięczności. Melodia i tekst tworzą jedność i wzruszają ludzi wciąż na nowo. Friedrich Schiller nazywa radość piękną iskrą bogów i córką z Elizjum. Jest to iskra, którą bogowie złożyli w naszym sercu, pochodząca z krainy błogosławionych i szczęśliwych. Schiller opiewa ją jako łagodne skrzydło, które łączy ludzi ze sobą. Radość jest wielką siłą ożywiającą. Napędza koła, rozwija kwiaty z zarodków, poddaje badaczowi nowe pomysły. Wzbudza w nas cnotę, jako warunek udanego życia. Muzyka Beethovena sprawia, że radość rośnie w ludzkich sercach, radość będąca wielką siłą napędową spełnionego i szczęśliwego życia.

 

Anselm Grün, Mała książeczka o prawdziwej radości życia, Wyd. Jedność, Kielce 2010, str.78

Sieci społecznościowe

Tagi