Praca duchowa

Maksymilian Kolbe wyróżniał trzy rodzaje pracy: fizyczną, umysłową i duchową. Pierwszą z nich zaliczał do najłatwiejszych, lecz jej bynajmniej nie bagatelizował, ponieważ również ona miała duże znaczenie w rozwoju człowieka. Wyżej od niej stawiał pracę umysłową, ale i jej nie przypisywał wartości najwyższej. Przewyższała ją bowiem praca duchowa, najważniejsza i tym samym najtrudniejsza. Jej celem było doskonalenie wnętrza osoby, walka ze słabościami i grzechem oraz nierzadko bardzo mozolna, wymagająca stałego i systematycznego wysiłku, bez czasu na odpoczynek czy wakacje.

 

„Dobre słowo na każdy dzień” Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Wydawnictwo WAM, 2015

Sieci społecznościowe

Tagi