Ukróć nudę i przedłuż swoje życie!

Czy kontrolujesz swoje myśli czy one kontrolują ciebie? Żyjemy w świecie zdominowanym przez „lewą stronę” naszego mózgu i choć jej możliwości są ważne, to, jeśli nie będziesz ostrożny, sprowadzi cię na ścieżkę nudnej egzystencji, która może skrócić twoje życie nawet o 5 lat.

Pamiętaj, że angażując obie półkule mózgowe, ograniczasz swą izolację od innych i wiedziesz bardziej ciekawe życie.

„Jestem lewą półkulą. Naukowcem. Matematykiem. Kocham to, co jest mi znane. Kategoryzuję. Jestem dokładny. Myślę linearnie. Analitycznie. Strategicznie. Jestem praktyczny. Zawsze opanowany. Jestem mistrzem słowa i języka. Realistą. Obliczam równania i bawię się liczbami. Jestem porządkiem. Logiką. Doskonale wiem, kim jestem”.

„Jestem prawą półkulą. Jestem kreatywny. Jestem wolnym duchem. Pasją. Tęsknotą. Zmysłowością. Gromkim śmiechem. Smakiem. Uczuciem piasku pod bosymi stopami. Jestem ruchem. Bujnymi kolorami. Chcę malować na pustym płótnie. Jestem wyobraźnią bez granic. Sztuką. Poezją. Czuję. Jestem wszystkim, czym chciałem być”.

 

Na podst. Reduce boredom and extend Your life!, World Life Expectancy

 

Sieci społecznościowe

Tagi