Dla Boga nie ma nic niemożliwego

Dusza musi przestać się niepokoić, oddalić obawy, jakoby realizacja zadań, które stawia przed nią Bóg, była niemożliwa. Mimo chwilowych trudności pamiętać musi, że dla Boga nie ma nic niemożliwego (por. Łk 1,37). Wszystko zatem, czego dusza doświadcza w swoim życiu, radość i chwile smutku, poczucie bliskości i momenty opuszczenia, stać się może okazją do osobistego wzrostu
i jeszcze większej jedności z Bogiem. Najwyższy nie  daje niczego po to tylko, aby zaspokoić ludzkie pragnienia, osobiste cele czy miłość własną. Wszystko natomiast, czego udziela, także negatywne doświadczenia, mają cel głębszy i wyższy. W ostateczności jest nim intymna i pełna twórczej mocy wspólnota z Nim.  

 

„Dobre słowo na każdy dzień” Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Wydawnictwo WAM, 2015

 

Sieci społecznościowe

Tagi