Duże korzyści zdrowotne i ekonomiczne z opóźnienia starzenia się mogą uzasadnić podjęcie odpowiednich badań

Korzystając z modelu Future Elderly, symulującego przyszłe zdrowie i wydatku starszych Amerykanów, porównaliśmy optymistyczne scenariusze „konkretnych chorób” z hipotetycznymi scenariuszami „opóźnionego starzenia się”, pod kątem ich wpływu na długowieczność, niepełnosprawność i koszty głównych programów pomocowych. Opóźnione starzenie się może wydłużyć życie średnio o 2,2 roku, z czego większość byłaby spędzona w dobrym zdrowiu.

Wartość ekonomiczną opóźnionego starzenia się szacuje się na 7,1 bln dol. w ciągu 50 lat. Dla odmiany, oddzielnie zwalczając choroby serca i nowotwory, do 2060 r. widzielibyśmy zmniejszenie się postępów, jeśli chodzi o zdrowie i długowieczność, głównie z powodu konkurencyjnych zagrożeń.

Opóźnione starzenie się doprowadziłoby do znacznego wzrostu nakładów na pomoc socjalną, a zwłaszcza na ubezpieczenia społeczne. Jednak zmiany te mogłyby zostać zrekompensowane przez podniesienie wieku uprawniającego do Medicare (ubezpieczenie zdrowotne seniorów w USA) i wieku emerytalnego. Generalnie, większe inwestycje w badania nad opóźnieniem procesu starzenia się wydają się być bardzo efektywnym sposobem na zapobieganie chorobom, wydłużenie zdrowego życia i poprawę zdrowia publicznego.

 

Na podst. Substantial Health And Economic Returns From Delayed Aging May Warrant A New Focus For Medical Research, Dana P. Goldman, David Cutler, John W. Rowe, Pierre-Carl Michaud, Jeffrey Sullivan, Desi Peneva i S. Jay Olshansky, scholar.harvard.edu

Zdjęcie: © Depositphotos.com/eskaylim

Sieci społecznościowe

Tagi