JAK ZDARZA SIĘ SZCZĘŚCIE Anthony de Mello

Zbliż się do siebie samego. Dlatego właśnie powiedziałem wcześniej, że samoobserwacja
jest tak wspaniałą i niezwykłą rzeczą. Po jakimś czasie nie będziesz już potrzebował wkładać
w to żadnego wysiłku, bo kiedy iluzje zaczną się kruszyć, zaczniesz poznawać rzeczy,
których nie da się opisać. To właśnie nazywa się szczęściem. Wszystko się zmienia, a ty
przywykniesz do świadomości.
Jest taka anegdota o uczniu, który przyszedł do mistrza i poprosił:
– Czy mógłbyś udzielić mi swej mądrości? Czy mógłbyś powiedzieć mi coś, co
przeprowadzi mnie przez życie?
Ponieważ był to dzień, w którym mistrz zachowywał milczenie, podał jedynie uczniowi
kartkę papieru. Napisane na niej było: "Świadomość". Kiedy uczeń to zobaczył, powiedział:
– To zbyt mało. Czy mógłbyś przekazać mi coś więcej? Mistrz wziął kartkę z powrotem i
napisał: "Świadomość, świadomość, świadomość".
Uczeń na to:
– Dobrze, ale co to znaczy?
Mistrz znowu odebrał kartkę i napisał:
"Świadomość, świadomość, świadomość oznacza świadomość."
A to oznacza właśnie obserwację siebie. Nikt nie może ci pokazać, jak to się robi, gdyż
wówczas podarowałby ci jedynie metodę, sposób na zaprogramowanie ciebie. Ale obserwuj
siebie sam. Kiedy prowadzisz rozmowę – czy jesteś tego świadomy, czy jedynie
identyfikujesz się z tą rozmową? Kiedy byłeś na kogoś zły, czy byłeś świadom tego, że jesteś
po prostu zły, czy też identyfikowałeś się ze swą złością? Czy później, kiedy miałeś chwilę
czasu, przeanalizowałeś swoje doświadczenie i starałeś się je zrozumieć? Z czego ta złość się
brała? Co ją spowodowało? Nie znam innej drogi do świadomości. Można jedynie zmieniać
to, co poddaje się zrozumieniu. Nie rozumiesz i nie uświadamiasz sobie tego, co tłumisz.
Wówczas się nie zmieniasz. Ale kiedy to coś zrozumiesz, to i to się zmieni.
Czasem zadają mi pytanie:
– Czy to uzyskiwanie świadomości jest procesem stopniowym, czy nagłym olśnieniem?
Są tacy szczęściarze, którzy doznają nagłego olśnienia. Po prostu stają się nagle świadomi.
Inni dojrzewają powoli, stopniowo. Widzą coraz więcej. Iluzje rozpadają się, rozmaite
fałszywe wyobrażenia się złuszczają i osoby te zaczynają docierać do rzeczywistości. W tej
kwestii nie ma żadnej generalnej zasady.
Jak w znanej historii o lwie, który napotyka stado owiec, pośród których ze zdumieniem
spostrzega lwa. Takiego, który od maleńkości wychowany był przez owce. Beczał jak owca i
poruszał się jak owca. Nasz lew ruszył wprost ku niemu, a kiedy "owczy lew" stanął przed
nim, drżał na całym ciele.
Lew zapytał go:
– Co robisz pośród tych owiec? A lew-owca odpowiedział:
– Jestem owcą.
– Nie. Nie jesteś. Pójdź ze mną.
Zaprowadził lwa-owcę do stawu i powiedział:
– Spójrz!
Gdy lew-owca zobaczył swe odbicie w wodzie, wydał z siebie potężny ryk i w tym
momencie dokonała się przemiana. Nigdy już nie był taki, jak kiedyś.
Jeśli masz szczęście i bogowie są dla ciebie łaskawi, albo jeśli przepełniony zostałeś łaską
boską (możesz w tym miejscu użyć każdego odpowiadającego ci terminu teologicznego), to
będziesz mógł nagle zrozumieć, czym jest "ja" i nigdy już nie będziesz tą samą osobą, co
przedtem. Nigdy. Nic już nie będzie w stanie cię dotknąć i nikt nie będzie w stanie cię zranić.
Nie będziesz się bał nikogo i niczego. Czy to nie jest wspaniałe? Będziesz żył jak król, jak
królowa. To właśnie oznacza królewskie życie. A nie głupoty w rodzaju umieszczania swego
zdjęcia w gazecie albo posiadania wielkich pieniędzy. To wszystko jest bufonada. Nie boisz
się nikogo, bo zupełnie cię zadowala bycie nikim. Nie dbasz o sukces ani o porażkę. Nic one
dla ciebie nie znaczą. Zaszczyty i niełaska nic nie znaczą! Jeśli się wygłupiłeś, to też nie ma
znaczenia. Czyż nie znalazłeś się w znakomitym położeniu? Niektórzy ludzie osiągają je w
pocie czoła, krok po kroku, przez tygodnie i miesiące samoobserwacji. Nie mogę ci niczego w
tym względzie obiecać. Choć nie znam osoby, która nie dostrzegłaby wyraźnej różnicy w
przeciągu paru tygodni. Zmienia się jakość ich życia, tak, że nie muszą już wierzyć tylko na
słowo. Widzą, że stali się inni. Inaczej reagują. Dokładnie rzecz ujmując, mniej reagują, a
więcej działają. Widzą rzeczy, których przedtem nigdy nie dostrzegali.
Jesteś wówczas bardziej energiczny, znacznie bardziej żywotny. Ludzie myślą, że jeśli nie
będą wypełnieni rozmaitymi pragnieniami, to upodobnią się do drewnianego kloca. W
rzeczywistości jednak pozbywają się napięcia. Jeśli wyzbędziesz się lęku przed przegraną,
napięcia związanego z przymusem wygrywania, staniesz się sobą. Będziesz rozluźniony. Nie
prowadzi się samochodu z włączonymi hamulcami. A ty tak właśnie postępujesz.
Jest takie piękne powiedzenie autorstwa Tranxu, wielkiego chińskiego mędrca. Zadałem
sobie trud, by nauczyć się go na pamięć.
"Kiedy łucznik strzela nie dla wygranej, panuje nad wszystkimi swoimi władzami. Kiedy
strzela, by wygrać mosiężną klamrę, staje się nerwowy. Kiedy strzela, by zdobyć nagrodę
wykonaną ze złota, staje się ślepy, widzi cel podwójnie, a umysł go zawodzi. Umiejętności
jego się nie zmieniły: to nagroda go rozdwaja. Zależy mu na niej! Więcej myśli o niej niż o
strzelaniu, a potrzeba zwycięstwa wysysa jego moc".
Czy nie opisano tutaj większości z nas? Jeśli żyjesz ot tak, dla niczego w szczególności,
dysponujesz wówczas wszystkimi swymi zdolnościami, posiadasz całą swą energię, jesteś
odprężony, nie zależy ci. To, czy wygrasz, czy przegrasz, nie ma znaczenia.
Istnieje więc życie mające ludzki sens. I takie powinno być życie. Może ono jednak
realizować się jedynie poprzez świadomość. I poprzez świadomość pojmiesz, że chwała nie
znaczy nic. Jest społeczną konwencją. I to wszystko. Dlatego to mistycy i prorocy nie dbają o
nią ani trochę. Chwała lub hańba pozbawione były dla nich wszelkiego znaczenia. Żyli w
innym świecie, w świecie przebudzonych. Podobnie do sukcesu lub porażki nie
przywiązywali żadnej wagi. Trwali w postawie: "Ja jestem osłem i ty jesteś osłem, w czym
więc problem?"
Ktoś kiedyś powiedział:
– Trzy najtrudniejsze dla istoty ludzkiej rzeczy nie mają związku ani z wyczynami
fizycznymi, ani z osiągnięciami natury intelektualnej.
Pierwsza z nich – to odwzajemnienie nienawiści miłością,
druga – przyjęcie odrzuconych,
trzecia – przyznanie się do błędu.
Są to jednak zarazem najłatwiejsze rzeczy pod słońcem, jeśli tylko nie zidentyfikowałeś się
ze swoim "mnie". Łatwo wówczas powiedzieć: "Myliłem się! Gdybyś znał mnie lepiej,
wiedziałbyś, jak często sam jestem w błędzie. Czego jednak oczekujesz po ośle?" Jeśli tylko
nie identyfikujesz się z rozmaitymi aspektami "mnie", nikt nie jest w stanie cię zranić.
Początkowo rozmaite stare uwarunkowania będą starały się przebić i wówczas będziesz
przygnębiony i pełen lęku. Będziesz się smucił, płakał i tak dalej. – Nim byłem oświecony,
byłem przygnębiony. Po oświeceniu nadal jestem przygnębiony. Ale jest tu pewna różnica. Z
tym przygnębieniem już się nie identyfikuję. Czy wiesz, jak wielka to różnica?
Wykraczasz poza siebie i spoglądasz na depresję z góry, nie identyfikujesz się z nią. Nie
robisz nic, by się jej pozbyć, jesteś pełen woli życia, podczas gdy ona przechodzi przez ciebie
i znika. Jeśli nie wiesz, co to oznacza, to naprawdę masz wiele do zrobienia. A lęk, pytasz?
Pojawi się, ale ciebie to już nie niepokoi. Dziwne! Lękasz się i nie martwisz. Czyż to nie
paradoks? A ty pozwalasz tej chmurze płynąć, bowiem im silniej z nią walczysz, tym większą
dajesz jej siłę. Chętnie natomiast obserwujesz, jak przepływa. Możesz być szczęśliwy w
swym lęku. Czyż to nie jest zwariowane? Możesz być szczęśliwy w swej depresji. Ale nie
możesz sobie pozwolić na błędne rozumienie szczęścia. Sądziłeś, że szczęście to ekscytacja i
dreszcze. Nieprawda, one tylko powodują depresję. Czy nikt ci o tym nie mówił? Jesteś
podekscytowany, dobrze, ale właśnie torujesz sobie drogę do następnej depresji. Przy okazji
w ten sposób pielęgnujesz kryjący się w tobie lęk. Co zrobić, aby takie szczęście trwało
nadal? – To nie jest szczęście, to po prostu uzależnienie.
Ciekaw jestem, ile nie uzależnionych osób czyta tę książkę. Jeśli jesteś podobny do wielu
innych, to myślę, że jesteś uzależniony. Osób bez nałogów jest mało, bardzo mało. Nie patrz z
góry na alkoholików i narkomanów – nie jesteś lepszy, bardzo prawdopodobne, że jesteś w
takim samym stopniu uzależniony, jak oni. Gdy po raz pierwszy zajrzałem w ten nowy świat,
wydawał mi się przerażający. Pojąłem, co to znaczy być samotnym, nie mieć żadnego
schronienia, aby porzucić wszystko i samemu być wolnym. Nie być dla nikogo kimś
szczególnym i kochać wszystkich – bo to jest prawdziwa miłość. Ogrzewa dobrych i złych w
jednakowym stopniu. Powoduje, że deszcz spada na świętych w takiej samej mierze, jak i na
grzeszników.
Czy róża może powiedzieć: "Udzielę swej woni jedynie ludziom dobrym, którzy będą
mnie wąchać, a nie zrobię tego wobec ludzi złych?" Albo czy lampa może zadecydować:
"Dam oświetlenie wyłącznie ludziom dobrym, a nie będę świeciła dla złych." Albo drzewo:
"Obdarzę swym cieniem tylko dobrych odpoczywających pode mną, zaś złych ludzi nie
ocienię."
A są to właśnie obrazy miłości.
Były obecne zawsze, zawarte w pismach, ale my nigdy ich nie dostrzegaliśmy. Byliśmy
nazbyt pogrążeni w wizji tego, co nasza kultura miłością nazywa, z jej pieśniami i poematami
– a co tak naprawdę miłością nie jest; co więcej: stanowi jej przeciwieństwo. Jest żądzą,
kontrolą, posiadaniem. Jest manipulacją, strachem i niepokojem, a to na pewno nie jest
miłość. Podawano nam, że szczęście ma absolutną cenę, jest wakacyjną przystanią. Pamiętaj
jednak, że nie ma ono z tym nic wspólnego. Mamy swoje subtelne sposoby uzależniania
swego szczęścia od wielu rzeczy istniejących zarówno w nas, jak i poza nami. Mówimy: "Nie
chcę być szczęśliwy, nim nie wyjdę z nerwicy." Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Możesz
być szczęśliwy razem ze swoją nerwicą. A czy chcesz usłyszeć jeszcze lepsze wiadomości?
Jest tylko jeden powód, dla którego nie doświadczasz tego, co w Indiach nazywają "anand" –
rozkoszą, szczęściem. Jest tylko jeden powód, że nie doświadczasz tego już teraz. A polega
on na tym, że myślisz czy też koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie
musiałbyś doświadczać błogostanu.
Jezus mówił rzeczy zgodne ze zdrowym rozsądkiem do ludzi świeckich, do głodnych, do
biednych. Przynosił im dobre nowiny: to dla was, weźcie. Ale kto tego słucha? Nikogo to nie
obchodzi, lepiej jest spać.

Sieci społecznościowe

Tagi