Trzeba mieć niezachwianą nadzieję na to co nas czeka Jan Luter OSB

Chrześcijańska nadzieja jest cnotą mocno związaną z wiarą i miłością. Żyjemy pośród różnych mocy i ucisków i dlatego trzeba nam nadziei ku nowej odnowie. Bóg pokłada nadzieję w człowieku.  Człowiek jest stworzony po to, aby ciągle przekraczał siebie samego i dlatego potrzeba nam ciągle nowej nadziei. Obecnie jesteśmy Synami Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło – czym będziemy. Za dużo się skupiamy na tym, kim jesteśmy, a tu chodzi o to, aby mieć ciągłą nadzieję na to co nas czeka. Musimy mieć pasję nadziei co nas czeka w życiu wiecznym z Bogiem. Gdzie będzie pełnia szczęścia w uczestniczeniu życia z Bogiem i Jego bliskości. Życie wieczne będzie polegać na ciągłym rozwoju i nieustannym radosnym poznawaniu Boga. Każdy z nas nosi przeczucie, czekającego nas wielkiego szczęścia, które czeka nas w Niebie. Dlatego musimy w sobie zachować niezachwianą nadzieję na pełnię szczęścia z Bogiem w Niebie.  A tej nadziei na to co nas czeka nigdy nie wolno nam porzucić. Nadzieja jest nam również potrzebna – dziś w naszej codzienności. W Nim mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego. I jeszcze: odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych  z powodu nadziei [nagrody] odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy – Ewangelii.

 

Jezu ufam Tobie, cała moja nadzieja jest w Tobie, o Panie, który jesteś mym życiem, radością, ostoją i wytchnieniem.

Niespokojny jest duch mój aż nie spocznie w Tobie. Tylko w Tobie o Jezu, wszystko ma swój sens, wszystko staje się jasne i proste.

Całą moją małość, nicość i nędze, zanurzam o Jezu w Twym Boskim Morzu Miłosierdzia, które płynie potokiem po naszej ziemi, aż do powtórnego Twego przyjścia.

Jezu ufam Tobie, ufam Twemu Miłosierdziu, ufam, że złożona nadzieja spełni się kiedyś w szczęśliwej wieczności.

 

 

Źródło: www.produktybenedyktynskie.com

Źródło: Jan Luter OSB, Z serii: Zamyślenia Mnicha Nadzieja i Ufność, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, 2017r

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi