WIĘCEJ NIŻ WSZYSTKO Anselm Grün OSB

"Musi istnieć coś więcej niż wszystko" - tak brzmiał pierwotny tytuł jednej z książek dla dzieci. Dorothee Sólle tak zatytułowała swą książkę o doświadczaniu Boga. Dostrzegamy tu związek z pewną obowiązującą dziś prawidłowością, szczególnie rzucającą się w oczy. W naszym społeczeństwie zbytku nierzadko spotykamy ludzi, którzy pozornie mają wszystko, a jednak nie są zadowoleni. W człowieku tkwi pierwotna tęsknota za tym, aby mieć jeszcze więcej niż to, co się nam rzuca w oczy, co możemy sobie kupić, czym nas obdarowują przyjaciele. Tęsknota wykracza poza to wszystko i dotyczy tego, co absolutne i doskonałe, a w ostateczności zmierza do Boga. Ta pierwotna tęsknota żywa była w gnostycyzmie, szeroko rozpowszechnionym w pierwszych wiekach po Chrystusie. Gnostycyzm przysparzał kłopotów pierwotnemu Kościołowi, ponieważ przemawiał do ludzi szukających drogi duchowej. Wyrażał tęsknotę za oświeceniem, zjednoczeniem z Bogiem, za poszerzeniem świadomości i prawdziwą wolnością. Nasze czasy są podobne do tamtych. Dziś mówimy o ezoteryce, o New Age, o tęsknocie za zrozumieniem najgłębszych tajemnic świata, o całkowicie nowej epoce, w której nadal będziemy iść naprzód, żyć w pokoju ze sobą i światem, otwartym na to, co Boskie.

Możemy poddawać krytyce odpowiedzi, udzielane przez ezoterykę na pytania o tęsknotę człowieka. Jednak tęsknoty, którą ezoteryka czyni tak atrakcyjną dla wielu ludzi, nie można poddawać w wątpliwości. Tęsknota jest autentyczna i wymaga odpowiedzi. W pierwszym wieku naszej ery św. Jan w swojej Ewangelii podjął próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o tęsknotę poznania. Poważnie potraktował głęboką duchowość, wyrażającą się w gnostycyzmie i w swoim orędziu o Jezusie doprowadził ją do jej właściwego celu. Bóg objawił się w Chrystusie. W Nim rodzi się prawdziwe światło, w Nim doświadczamy oświecenia. On jest prawdziwym Życiem, za którym tęsknimy. On jest Prawdą, która ściąga welon zasłaniający wszystko. On otwiera nam oczy na to, co właściwe, co znajduje się za pozorami i prowadzi do zjednoczenia z Bogiem, który jest ostatecz­nym celem wszystkich naszych tęsknot.

 

Anselm Grun OSB ,Książka o tęsknocie.

 

 

Sieci społecznościowe

Tagi