Ryzyka finansowe, które każdy powinien rozważyć

Obawy inwestorów się zmieniają i ewoluują, a ryzyka wciąż pozostają te same. Pewne zagrożenia mogą wyglądać na mniejsze lub większe w świetle aktualnych wydarzeń i uwarunkowań. Ale te bazowe nie ulegają zmianie. Ważne, by inwestorzy zrozumieli, jak ich własne niepokoje mają się do różnych rodzajów ryzyka.

Ryzyko rynkowe, czyli „główne zagrożenie”, to ewentualność utraty pieniędzy z powodu pogorszenia się koniunktury (lub złych inwestycji). Dotyczy akcji, jak i obligacji. Kiedy stopy procentowe rosną, obligatariusze odczuwają spadek wartości rynkowej swoich papierów dłużnych. Dla większości to powód do paniki.

Inflacja, czyli ryzyko utraty siły nabywczej, jest postrzegana jako „ryzyko wynikające z unikania innych ryzyk”. Jest przeciwieństwem całego spektrum ryzyk rynkowych. Jeśli jesteś zbyt konserwatywny, to twoje pieniądze nie rosną na tyle szybko, aby nadążać za inflacją.

Ryzyko stopy procentowej generalnie dotyczy tego, jak będą się zmieniały stopy. Jeżeli szukasz długoterminowej inwestycji, dającej zwroty „wolne od ryzyka” i trzymasz bankowe certyfikaty depozytowe, to przy rosnących stopach twoje aktywa są skazane na zwroty poniżej średniej stopy procentowej.

Ryzyko niedoboru bardziej dotyczy ciebie osobiście, niż rynku. To zagrożenie, że nie będziesz miał wystarczająco dużo pieniędzy, aby zrealizować swoje cele. Ryzyko to dotyczy zarówno inwestorów zbyt konserwatywnych, jak i nadmiernie agresywnych. Jeśli obawiasz się, że twój portfel nie da wystarczająco wysokich zwrotów, to powinieneś więcej oszczędzać.

Ryzyko sytuacyjne dotyczy specjalnych wydarzeń w twoim życiu, szczególnych potrzeb finansowych, wydatków na studia, wesele itp. Dla większości rodziców opłacenie studiów dzieci jest kwestią kluczową. To ich odrywa od oszczędzania na własną emeryturę. 

Bliskim kuzynem tego ryzyka jest zagrożenie, że będziesz niespodziewanie potrzebował gotówki. To także bardzo osobisty czynnik ryzyka. Eksperci zgadzają się, że jest duża szansa na to, by akcje dały zysk w ciągu najbliższych dwóch dekad. Ale perspektywa dwuletnia nie jest już tak obiecująca. Jeśli będziesz potrzebował pieniędzy w ciągu dwóch lat, masz się o co martwić.

Ryzyko płynności dotyczy wszystkich aktywów, od obligacji śmieciowych po zagraniczne akcje. W szerszym ujęciu, może oznaczać zagrożenie, że inwestycje w danym kraju ucierpią z powodu jakiegoś kryzysu kredytowego. Akcje spółek, którymi rzadko się handluje, mogą być trudne do upłynnienia podczas kryzysu. Obejmuje to również takie produkty inwestycyjne, jak nienotowane REIT-y (inwestują w nieruchomości i infrastrukturę). Jeśli pilnie będziesz potrzebować pieniędzy, możesz nie móc sprzedać ich za godziwą cenę.

Ryzyko polityczne to perspektywa, że decyzje rządowe nadszarpną wartość twoich inwestycji. Polityka społeczna, zmiany prawa podatkowego i innego mogą wpłynąć na wartość akcji w twoim portfelu.

Ryzyko społeczne dotyczy ogólnych wydarzeń na świecie. Tego, co może się zdarzyć w przypadku ataków terrorystycznych, wojen czy katastrof.

Dywersyfikacja polega oczywiście na rozważeniu wszystkich tych zagrożeń, abyś nie zbankrutował. Decydując, w co inwestować teraz, musisz wziąć pod uwagę swoje największe obawy związane z finansami i przypisać je do konkretnego rodzaju ryzyka.

 

 

 

Na podst. Financial risks everyone should understand, Chuck Jaffe, MarketWatch

 

Sieci społecznościowe

Tagi